Investeringar för fortsatt tillväxt

För att öka vår kapacitet arbetar vi ständigt med investeringar inom teknikområdet. Just nu driftsätter vi en vakuumugn klassad enligt flygstandard typ A. Denna ugn har en kapacitet på upp till tre ton för värmebehandling och vakuumlödning. Med denna investering dubblerar vi vår tidigare kapacitet. Vi har dessutom investerat i ett mikroskop för porositetsmätning. Detta kommer att möjliggöra än mer förfinade analyser i laboratoriet och ännu starkare produktlösningar.

More Posts

Solar power panel on sky background.

Effektivitet och miljö

Under året har vi gjort en förserieproduktion som levererats till Azelio. Detta är värmare för sol- och biogasuppvärmda sterlingmotorer som används för att producera el.