Businessmen shake hands

Tre bolag i Arboga med gemensamt flygarv går samman


Recotech AB har via förvärvat verksamheten i GSE Partners AB samt dotterbolaget ES Partners AB. Alla tre bolag har ett gemensamt förflutet från flygindustrin och finns inom Arboga Teknikpark.

Tidigare ägaren och entreprenören Christer Haglind och hans son och VD Andreas Haglind lämnar nu över ansvaret från och med 1 september till nya ägaren Bo Martin Tell och platschef Lorin Mayer Nordström som fortsätter att driva verksamheterna vidare.

Verksamheterna kompletterar varandra väl och därigenom skapas nya möjligheter för de tre bolagen.

-Tillsammans kommer företagen ge kunderna ett bredare erbjudande, säger Bo Martin Tell, ägare till företaget.

Christer Haglind passar samtidigt på att tacka affärsbekanta för goda år av samarbete och ska nu ägna sig åt fritidsaktiviteter på heltid.

More Posts

Investeringar för fortsatt tillväxt

För att öka vår kapacitet arbetar vi ständigt med investeringar inom teknikområdet. Just nu driftsätter vi en vakuumugn klassad enligt flygstandard typ A. Denna ugn

Solar power panel on sky background.

Effektivitet och miljö

Under året har vi gjort en förserieproduktion som levererats till Azelio. Detta är värmare för sol- och biogasuppvärmda sterlingmotorer som används för att producera el.