Solar power panel on sky background.

Effektivitet och miljö

Under året har vi gjort en förserieproduktion som levererats till Azelio. Detta är värmare för sol- och biogasuppvärmda sterlingmotorer som används för att producera el. Ett projekt med miljöeffektivitet i fokus där Recotech, i samarbete med kunden, deltar i produktutvecklingsfasen. Ett miljöarbete som vi både vurmar för och ser som en utvecklingsfas i vår produktion.

More Posts

Investeringar för fortsatt tillväxt

För att öka vår kapacitet arbetar vi ständigt med investeringar inom teknikområdet. Just nu driftsätter vi en vakuumugn klassad enligt flygstandard typ A. Denna ugn