Fördjupat samarbete i extrema förhållanden

SAAB Aerostructures i Linköping har placerat en order på reparation av komplexa och höglegerade komponenter till JAS 39 Gripen. Detta är ett steg, ur strategiskt perspektiv, för ett fortsatt djupt samarbete inom reparation och förädling av komponenter för flygindustrin.

More Posts

Investeringar för fortsatt tillväxt

För att öka vår kapacitet arbetar vi ständigt med investeringar inom teknikområdet. Just nu driftsätter vi en vakuumugn klassad enligt flygstandard typ A. Denna ugn

Solar power panel on sky background.

Effektivitet och miljö

Under året har vi gjort en förserieproduktion som levererats till Azelio. Detta är värmare för sol- och biogasuppvärmda sterlingmotorer som används för att producera el.