Nyheter

Solar power panel on sky background.

Effektivitet och miljö

Under året har vi gjort en förserieproduktion som levererats till Azelio. Detta är värmare för sol- och biogasuppvärmda sterlingmotorer som används för att producera el.

Read More »

Ny teknik

Vi har gjort flera nyinvesteringar för att möta kundernas utökade kvalitetskrav samt för att höja produktionskapaciteten . Bland dessa finner vi bland annat en ny

Read More »