Ny teknik


Vi har gjort flera nyinvesteringar för att möta kundernas utökade kvalitetskrav samt för att höja produktionskapaciteten . Bland dessa finner vi bland annat en ny karusellsvarv med drivna verktyg vilket möjliggör fräsning och borrning i samma uppsättning. Under våren kommer vi även att driftsätta vår nya vakuumugn. Denna ugn har kapacitet för komponenter upp till en vikt av tre ton.

Vi vill med detta brev tacka för året som gått och önska ett fortsatt framgångsrikt 2010.

More Posts

Investeringar för fortsatt tillväxt

För att öka vår kapacitet arbetar vi ständigt med investeringar inom teknikområdet. Just nu driftsätter vi en vakuumugn klassad enligt flygstandard typ A. Denna ugn