Search

Turbine Components

Long lasting high quality

Som en del av Recotech AB producerar komponenter och detaljer för gasturbiner med hjälp av tillverknings- och underhållsteknik som tidigare endast varit tillgängliga inom flygmotorindustrin.

Tack vare mer än 30 års erfarenhet av tillverkning inom högtemperaturområdet, erbjuder vi högkvalitativa komponenter med ökad livslängd samt stöd och kunskap för dina forsknings- och utvecklingsprocesser.