Sök

Det vi gör bäst

Affärsområden

Recotech AB

Recotech AB är ett tidigare helägt dotterbolag inom företagsgruppen Fortum och är bildat ur omstruktureringen av Volvo Aero Support, då de flyttade sin produktion till Trollhättan.

Recotechs idé är att göra reparations- och tillverkningsteknik, som förut endast varit tillgänglig för flygmotorunderhåll, användbar och lönsam för flera typer av industriell verksamhet. Med hjälp av Recotech kan du göra reparationer utan att behöva betala dyrt för reservdelar eller vara beroende av maskinleverantörernas eftermarknad.

Parts Repair

Turbine Components

Ground Support Equipment

Aerospace Services

Wing Lift

Container lifting and
transport system

The Wing Lift™ is a patented, cost-effective Container Carrier handling concept for lifting and moving containers short distances.

It offers extreme manoeuvrability in any directions when moving heavy containers without the aid of cranes or trucks.

The Wing Lift™ is a patented Container Carrier handling concept and an OEM registrated trade mark of the Recotech Group, Arboga Sweden. The OEM-version is manufactured by GSE Ground Support Equipment AB which is an ISO9001:2008 and ISO 14001:2004 certified Recotech company.