Testutrustning

Fuel Control / Pump Test Stand - En ny generation provutrustning för motorkomponenter.

Recotech har utvecklat en ny generation av datoriserad provutrustning för funktionsprovning av civila och militära motorkomponenter. Provutrustningens egenskaper är funktionssäkerhet och effektiv i sin funktionalitet under alla provningssekvenser. 

Vår provutrustning för bränslesystem har ett utbrett område av applikationer. Den har kapacitet för kalibreringstest och slutprov av komponenter för motorernas bränslekontrollsystem: Exempelvis för Jet, Turboprop och Turboaxel motorer. Den kan också kundanpassas efter speciella och individuella kundbehov och komponenttillverkares krav.

bild1 bild2

 

Provutrustningen är uppbyggd av fyra huvudenheter. Provbänk, Operatörspulpet, Hydraulikenhet och Elektronikenhet. Modulsystemet gör det enkelt att konfigurera provutrustningen till existerande byggnadslayout och arbetsutrymme.

Operatörspulpeten kan installeras på valfri sida om provbänk. Hydraulikenheten rekommenderas bli installerad i ett ljudavskärmat utrymme eller i ett maskinrum. Modulsystemets design medför också ett rationellare arbetsområde. 

Vår provutrustning var konstruerad med ett omsorgsfullt hänsynstagande till arbetsergonomi. Exempelvis är den utrustad med skyddsdörrar för operatörsskydd, som i hög grad reducerar ljudet vid operatörsplats under pågående provning.

Operatörsplatsen är bekväm och säker, med möjlighet att arbeta antingen sittande eller stående. Avläsningar, regleringar och apparatinställningar utförs från en och samma plats. Avläsningar visas tydligt på manöverpanelens dataskärm.

Universal Hydraulic Test Stand 
En ny generation provutrustning för flygplanskomponenter.

 

Recotech har utvecklat en ny generation av datoriserad provutrustning för funktionsprovning av civila och militära flygplanskomponenter. Provutrustningens egenskaper är funktionssäkerhet och effektiv i sin funktionalitet under alla provningssekvenser. 

Vår provutrustning för hydrauliksystem har ett utbrett område av applikationer. Den har kapacitet för funktionstest av hydraulik, pneumatik och bränsle komponenter för flygplanssystem. Den kan också kundanpassas efter speciella och individuella kundbehov och komponenttillverkares krav. 

Provutrustningen är uppbyggd av fyra huvudenheter. Provbänk, Operatörspulpet, Hydraulikenhet och Elektronikenhet.


Modulsystemet gör det enkelt att konfigurera provutrustningen till existerande byggnadslayout och arbetsutrymme. Operatörspulpet installeras på båda sidor om provbänk. Hydraulikenheten rekommenderas bli installerad i ett ljudavskärmat utrymme eller i ett maskinrum. Modulsystemets design medför också ett rationellare arbetsområde. 

 

bild3 bild4

 

Vår provutrustning var konstruerad med ett omsorgsfullt hänsynstagande till arbetsergonomi. Exempelvis är den utrustad med skyddsdörrar för operatörsskydd, som i hög grad skyddar operatörsplats från högtrycksläckage och vid ev. sprängning av komponenter under pågående provning. 

Operatörsplatsen är bekväm och säker, med möjlighet att arbeta antingen sittande eller stående. Avläsningar, regleringar och apparatinställningar utförs från en och samma plats. Avläsningar visas tydligt på manöverpanelens dataskärm.