Projekt & Nya Produkter

Består för närvarande av följande delområden:

ESP Reparationer (Flygande materiel)

Bullerdämpande skärmkrön (”Toppelement”)

Gasturbiner

Motorprovhus

 

ESP Reparationer
Många i vår personal har lång erfarenhet av jetmotorer och underhållsarbete på ”flygande materiel”.

 

Recotech kan därför ombesörja en mängd olika reparationer på flygande materiel. Vår specialitet ligger inom området Svetsning. Basen i denna verksamhet ligger i att, som underleverantör, ge service till vårt eget dotterbolag. Vi kan dock även i samarbete med ESP tillhandahålla denna service till ”externa kunder”. 

Inom Åsby Industriområde finns en god leverantörsbas som kan vid behov kan ombesörja bl.a. OFP (oförstörande provning) och värmebehandling med kort ledtid i samband med reparationsarbeten.

”Toppelement”

I samarbete med Acoustic Control har  Recotech utvecklat ett bullerdämpande skärmkrön,  (sk.”Toppelement”) som kompletterar bullerskärmar i syfte att erhålla en ökad ljuddämpning vid vägar och järnvägar.  

Gasturbiner

Vår personal har lång erfarenhet av jetmotorer och flygderivat som används som gasturbiner. Vi kan utföra inspektioner, boroskopundersökningar, reparationer samt förmedlar reservdelar till gasturbiner. Vi kan även själva utföra vissa reparationer samt förmedla reparationer på kringutrustning såsom pumpar, ventiler, tryckvakter och annan utrustning på hjälpsystemen. 

Motorprovhus

Inom området Motorprovhus tillhandahåller vi tekniskt systemstöd till FMV och flottiljer. Vi kan även utföra tillsyner, reparationer och tillverkning av motorprovhusrelaterad utrustning.